Friday, October 12, 2012

Finally

So finally, I started sending my documents for the NCLEX. This is it. Simula ngayon, di ako magstastatus sa facebook kung di pa ko pumapasa sa NCLEX at maging USRN. So, I really need to work hard. God thank you!